Unknown: Optional parameter $data declared before required parameter $limit is implicitly treated as a required parameter in /home/allnuts/public_html/system/storage/modification/catalog/model/catalog/product.php on line 554Unknown: Optional parameter $array declared before required parameter $type is implicitly treated as a required parameter in /home/allnuts/public_html/catalog/model/extension/module/so_megamenu.php on line 461 Responsabilitate socială
ALL NUTS SRL

Nu esti logat

Intra in cont

Menu

Responsabilitate socială

Politica privind responsabilitatea sociala

ALL NUTS SRL  se angajează  în recunoașterea, respectarea  legilor si reglementarilor, a standardelor minime din domeniu, precum și a prevederilor cuprinse in conventiile Organizatiei Internationale a Muncii si a altor cerinte statuare   sau prevăzute în regulamentele de ordine interioară, a standardele sociale si de mediu prevazute de legislatia nationala in vigoare si sa ia masurile corespunzatoare pentru implementare si conformitate, sa respecte drepturile fundamentale ale angajatilor recunoscute pe plan national si international. Responsabilitatea socială si condițiile de muncă create sunt esențiale pentru   dezvoltarea durabilă si sustenabilă a companie

Prin aceasta politica, ALL NUTS  S.R.L. si-a propus sa urmareasca si respecte urmatoarele principii:

 1. Să aplice cele mai bune practice privind locul de munca;
 2. Să pună pe primul loc angajații, să le ofere cele mai bune condiții de muncă. 
 3. Sa respecte legislatia nationala, alte legi aplicabile precum si alte cerinte;
 4. Sa furnizeze  resursele necesare pentru implementarea corespunzatoare a sistemului de management privind responsabilitatea sociala;
 5. Sa revizuiasca permanent politica pentru o imbunatatire continua asigurandu-se ca aceasta este documentata, implementata, mentinuta si comunicata intregului personal;
 6. Sa se conformeze tuturor cerintelor  privind: munca infantila, munca fortata si obligatorie, sanatate si securitate, libertatea de asociere si dreptul de negociere colectiva, discriminare, practici disciplinare, programul de lucru si remunerarea.
 7. Sa implementeze si sa mentina sistemul respectand cerintele standardului privind responsabilitatea sociala;

In calitate de DIRECTOR  al ALL NUTS S.R.L. ma angajez:

 1. Sa asigur comunicarea, intelegerea, analizarea, imbunatatirea si aplicarea politicii si a obiectivelor privind responsabilitatea sociala la toate nivelurile societatii;
 2. Sa comunic in cadrul organizatiei importanta satisfacerii cerintelor si reglementarilor legale, precum si a cerintelor legate de responsabilitate sociala;
 3. Sa asigur resursele umane si materiale necesare;
 4. Sa asigur functionarea si imbunatatirea continua a eficacitatii responsabilitatii sociale;
 5. Sa efectuez periodic analize ale eficacitatii responsabilitatii sociale;

Se vizeaza astfel imbunatatirea continua a sistemului, avand ca si garantie competenta, responsabilitatea si implicarea tuturor nivelelor ierarhice pentru indeplinirea obiectivelor stabilite.
Se asigura comunicarea permanenta cu clientii, furnizorii, cu toate persoanele care lucreaza pentru sau in numele ALL NUTS  S.R.L, cu comunitatea locala si partile interesate.
Prevederile prezentei politici sunt comunicate intregului personal al organizatiei, care are obligatia de a se implica in mod active in realizarea tuturor angajamentelor asumate in aceasta politica.

01 OCTOMBRIE 2019

Manager ALL NUTS SRL

Victor LUPU